De huiswerkbegeleiding die ik aanbied in mijn praktijk is bedoeld voor basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 en de twee brugklasjaren van het voorgezet onderwijs.
De kinderen hebben vaak:

  • moeite met plannen en structureren van hun huiswerk.
  • onvoldoendes voor overhoringen en proefwerken.
  • een extra stimulans nodig om thuis het huiswerk goed te maken en leren.
  • veel moeite met het maken van werkstukken en spreekbeurten.
  • een onzekere houding t.o.v. huiswerk en zijn behoorlijk zenuwachtig voor een toets of spreekbeurt

Uw kind leert, maakt het huiswerk in mijn praktijk, waarbij veel aandacht wordt besteed aan:

  • agenda leren invullen
  • huiswerk leren plannen
  • leerstrategieën: hoe leer je
  • overhoren van de stof en leren jezelf te overhoren
  • evalueren van toetsen en overhoringen en verbeterpunten bespreken

Ik vind het heel belangrijk dat een kind zo zelfstandig mogelijk zijn of haar huiswerk leert plannen, maken en leren en zijn toetsen leert evalueren. Hierbij wil ik aansluiten bij de mogelijkheden van elk individueel kind. Deze uitdaging voor mijzelf en voor het kind moet leiden tot zelfstandiger werken en betere prestaties. Hierdoor zal het kind zich weer veel beter in "zijn vel voelen zitten".

Daarnaast kan ik uw middelbare scholier ook begeleiden bij het leren van studievaardigheden, zonder dat uw kind het huiswerk maakt bij mij. In ongeveer 8 individuele lessen gaan we dan aan de slag met de cursus Snel leren= leuk leren of Ik leer leren. Dat hangt af van de hulpvraag.

 

 

 

 

Copyright Edith van Enck 2018 | Privacyverklaring