Aangezien ik 's morgens in mijn praktijk aan huis geen kinderen begeleid, ben ik op maandag-, dinsdag-,woensdag en donderdagochtend beschikbaar voor het begeleiden van leerlingen met een onderwijsondersteuningsarrangement op basisscholen en op VMBO-scholen(Nederlands en rekenen). Ik werk dan vanuit mijn bedrijf op freelance basis voor de school. Ouders kunnen hun kind hier niet voor aanmelden, dat moet de directie of intern begeleider van een school doen.

Ik heb o.a. ervaring in het begeleiden van leerlingen met autisme, ADHD, NLD, dyscalculie en dyslexie, syndroom van down. 

BETER BIJ DE LES

Ik ben trainer van het programma "Beter bij de les". Dat is een individuele training voor kinderen vanaf 8 jaar die zwakke executieve functies hebben, zoals kinderen met ADHD en/of leerproblemen. De kinderen hebben vaak moeite met het werkgeheugen, plannen en controleren,de zg. executieve functies, de regelfuncties van het brein.Deze functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Door de training van "Beter bij de les"krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt getraind om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zoveel mogelijk kan bij sturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en metacognitie, wordt ook het werkgeheugen getraind met oefeningen. De training kan alleen op school worden gegeven. Dat is ook de kracht van het programma, transfer naar de klas staat centraal. Het lesprogramma is ontwikkeld door de Bascule, academisch centrum voor kinder -en jeugdpsychiatrie te Amsterdam. Het programma is bewezen effectief.

 

Klik voor de brochure

Copyright Edith van Enck 2018 | Privacyverklaring