U wilt graag dat uw kind weer zekerder wordt over zijn prestaties en weer plezier krijgt in een bepaald vak. Dat het met plezier naar school gaat en goed in zijn vel zit. Of u heeft het gevoel dat uw kind iets meer kan dan het laat zien. Dan kan ik uw kind helpen. Ik begeleid kinderen op het gebied van

  • taal: spellen, grammatica en woordenschat
  • lezen(dyslexie) en begrijpend lezen
  • rekenen(dyscalculie)

Ook kinderen met werkhouding- en/of concentratieproblemen kunnen in mijn praktijk terecht.

Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek en een didactisch onderzoek. Ik kijk naar de oorzaak van de problemen, de manier waarop uw kind het beste leert. Ik zoek uit wat uw kind wel kan en op welk niveau. Dat alles verwerk ik in een plan van aanpak. Verder neem ik, uiteraard met uw toestemming, contact op met de leerkracht van uw kind.

Plaats en tijd

De begeleiding vindt in principe plaats in de praktijk en is altijd individueel.  Desgewenst kan ik uw kind ook begeleiden op zijn/haar school, onder schooltijd.De les duurt een uur, waarvan ik 10 minuten bezig ben met administratie.

Evaluatie

Na elke les schrijf ik mijn bevindingen in het digitale verslag van de leerling. Ik stuur dat per e-mail aan de ouders op.Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats, een gesprek met de ouders waarin we kijken hoe het met de begeleiding is gegaan en welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.

Copyright Edith van Enck 2018 | Privacyverklaring