Letterlijk betekent remedial teaching herstellend lesgeven. Een remedial teacher begeleidt kinderen die leer - of ontwikkelingsproblemen hebben. Vaak hebben ze problemen met de leerstof of met de werkhouding.
Door goed uit te zoeken waar het daadwerkelijke probleem zit en daar de behandeling op af te stemmen, komen de kinderen na een tijdje weer in een opwaartse spiraal. Ze krijgen weer een beetje geloof in hun eigen kunnen. Dit vind ik een zeer belangrijk aspect. Ik maak dan ook van allerlei methodieken gebruik om de kinderen een positieve stimulans te geven.

Ik begeleid leerlingen met problemen op het gebied van:

  • taal: spellen, grammatica en woordenschat
  • lezen(dyslexie) en begrijpend lezen
  • rekenen(dyscalculie)

Ook kinderen met werkhouding- en/of concentratieproblemen kunnen in mijn praktijk terecht.
Ik maak gebruik van gespecialiseerde behandelingstechnieken en materialen.

Werkwijze

Mijn begeleiding begint met een kennismakingsgesprek en indien nodig een onderzoek. Verder neem ik, uiteraard met uw toestemming, contact op met de leerkracht van uw kind. Op basis van alle gegevens maak ik een handelingsplan.

Kennismakingsgesprek

Wanneer u contact met mij opneemt, telefonisch of per e-mail, maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek probeer ik een duidelijk beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden van uw kind. Ook zal ik u uitleggen dat ik contact op ga nemen, uiteraard met uw schriftelijke toestemming, met de leerkracht van uw kind. In een (meestal telefonisch) gesprek met de leerkracht vraag ik om aanvullende gegevens: toetsen, schoolwerk.
Aan het einde van het gesprek stellen we samen vast of ik uw kind kan helpen. Is dit niet het geval, dan kan ik u misschien wel verwijzen naar een andere praktijk of instantie.

Onderzoek

Als ik meer gegevens nodig heb dan ik inmiddels heb verzameld, zal ik uw kind toetsen.

Handelingsplan

Op basis van alle gegevens, stel ik een handelingsplan op voor 12 weken. Het handelingsplan bespreek ik met u, hetzij telefonisch, hetzij in mijn praktijk. En daarna kan de begeleiding starten.

Plaats en tijd

De begeleiding vindt in principe plaats in de praktijk en is altijd individueel. De les duurt een uur, waarvan ik 10 minuten bezig ben met administratie.

Evaluatie

Na elke les schrijf ik mijn bevindingen in het digitale verslag van de leerling. Ik stuur dat per e-mail aan de ouders op.

Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats, een gesprek met de ouders waarin we kijken hoe het met de begeleiding is gegaan en welke vorderingen uw kind heeft gemaakt.

Copyright Edith van Enck 2018 | Privacyverklaring