"Onze dochter krijgt nu sinds 1 jaar huiswerkbegeleiding en ondersteunende begeleiding van Juf Edith. Onze dochter heeft een gehoorafwijking waardoor zij op school achter begon te lopen, met name met spelling. Aan het einde van groep 5 merkten wij ook een bepaalde onrust bij haar. In groep 6 werd bij haar ADHD geconstateerd. Onze dochter krijgt hiervoor hulp van Edith. Zij helpt haar met haar huiswerk, zij helpt haar met prioriteiten stellen, hoe ze het beste haar huiswerk kan indelen en geeft haar ondersteuning in de vorm van het werk op een andere wijze uit te leggen waardoor zij bijvoorbeeld rekenen beter snapt.
Sinds zij bij Edith komt zien wij haar resultaten met sprongen vooruit gaan. Onze dochter vindt het prettiger om nu naar school te gaan.

Wij merken dat Edith hart heeft voor de kinderen. Als onze dochter even tussen de extra uren in een praatje met haar wil maken is zij van harte welkom.
Ook helpt zij ons als ouders door rapportages te schrijven voor het aanvragen van bijvoorbeeld een PGB voor onze dochter."

Mevr. Z.

 

 "Onze zoon gaat al ruim anderhalf jaar, een keer per week, naar Edith van Enck toe. Hij is dyslectisch en had daardoor moeite met spellen en begrijpend lezen. Wij zagen toendertijd dat zijn school, ondanks al onze verzoeken, niet genoeg tijd kon maken om hem te ondersteunen. Hij werd gefrustreerd en kreeg ook last van faalangst.
Via via hoorden wij goede berichten over de begeleiding van Edith. Na het kennismakingsgesprek werd onze zoon getest door Edith zodat zij zelf kon inschatten hoe ze hem het beste kon gaan helpen. Edith heeft veel leermiddelen in haar praktijk waardoor er o.a. spelenderwijs ook eventueel met de computer, veel aangeboden wordt aan onze zoon.
Onze zoon heeft ook veel baat bij het zelfvertrouwen en de positieve benadering die hij 1 op 1 krijgt van Edith, wat ook weer doorwerkt op zijn schoolresultaten.
Ook werkt Edith nauw samen met de juf van onze zoon, daardoor kan hij nu goed meekomen met de klas.
Er is een stijgende lijn te zien in zijn schoolprestaties en in zijn motivatie!"

Mevr. D.

 

 "Onze zoon heeft de afgelopen 2 jaar 1 maal per week bijles gehad. De basisschool waar hij toen in groep 8 zat heeft aangegeven dat hij erg slecht is in taal. Dit komt doordat Nederlands niet zijn moedertaal is. Hij maakte op school veel spelfouten, had een kleine woordenschat en begrijpend lezen was ook een zwak punt van hem.
Daarop hebben we Edith gevraagd of ze onze zoon kon ondersteunen. Ze had toen contact opgezocht met de school van hem om inzicht te krijgen op welke manier ze hem kon begeleiden.
Onze zoon zelf ervaart het positief. Hij gaat er altijd met plezier naar toe. Edith houdt de opdrachten/huiswerk altijd leuk. Hij kan ook met allerlei schoolvragen bij haar terecht. Wij zijn ook heel blij met de resultaat dat onze zoon heeft geboekt in de afgelopen twee jaar. Hij is erg vooruit gegaan. Hij mag dan ook volgend schooljaar van een vmbo/havo klas naar een havo/vwo klas!"

Mevr. H.

 

 "Onze dochter van 11 jaar(groep 8) zit op een school waar de laatste jaren veel veranderingen en wijzigingen hebben plaatsgevonden. Ook wat leerkrachten betreft. Hierdoor zijn er een aantal problemen ontstaan waar zij last van kreeg. Dit was terug te zien aan haar resultaten op school en haar gedrag op andere momenten. Steeds meer faalangst en dus steeds minder zelfvertrouwen. De school heeft daar nu eenmaal niet voldoende tijd en aandacht voor.

We hoorden van het goede werk van Edith van Enck en het feit dat ze dicht in de buurt woont, was ook fijn. Onze doelstelling was om het vertrouwen in haar zelf, en daardoor vertrouwen in haar kennis, weer op te bouwen. Onze dochter ging met veel daadkracht naar Edith toe, vond het er zelfs gezellig, durfde alles te vragen. Ze gaf aan het fijn te vinden andere manieren aangereikt te krijgen om tot uitkomsten te komen en de rust van Edith deed haar goed!

Na verloop van tijd zagen wij de "oude" ik van onze dochter weer terugkomen, en dat is fijn! Haar resultaten gingen weer in een stijgende lijn. Edith heeft haar echt het gevoel gegeven dat ze wel wat kan en dat foutjes maken bij het leerproces hoort. En dat alles in zeer korte tijd! Onze dochter geeft zelf aan, wanneer ze het nodig denkt te hebben, zo weer naar Edith te gaan. En dat zegt wat ons betreft alles."

Mevr. W.

 

 "Onze zoon was tot het einde van groep 4 een gemiddelde leerling met hooguit een kleine achterstand op het gebied van lezen en spelling. In korte tijd liepen zijn prestaties terug en "struikelde "hij met name over het leestempo en spelling, met als gevolg dat hij bijna zou blijven zitten.

Begin van het schooljaar groep 5 is hij bij Edith begonnen met een uur bijles in de week en direct al verbeterden zijn prestaties. Hij vond het leuk bij juf Edith en kwam altijd met een glimlacht op zijn gezicht thuis. Ook met de juf op school heeft hij een goede klik en wij vonden het fijn dat Edith goed contact hield met de leerkracht op school om zo een juist beeld te krijgen. In overleg met de juf op school en Edith kon onze zoon al na enkele maanden stoppen met bijles om zodoende weer iets meer gelegenheid te krijgen voor o.a. buitenspelen, wat voor een kind natuurlijk ook erg belangrijk is. Edith, bedankt!"

Fam. de W.

 

 "Taal is het fundament voor een goede vervolgopleiding na de basisschool. Wij vinden het belangrijk om onze dochter een zo goed mogelijke basis mee te geven. Daarom hebben we onze dochter, met haar instemming, aangemeld bij Edith van Enck. Het effect is indrukwekkend. in een half jaar heeft ze een enorme progressie doorgemaakt. Edith, bedankt".

Fam. H.

 

 "Onze dochter heeft grote moeite met leren doordat ze o.a. epilepsie heeft. Ze wilde zo graag leren lezen en schrijven dat ze  gaat nu een tijd lang iedere week naar Edith. Ze gaat met veel plezier en leert de letters te herkennen en te schrijven. Ze zit op het ZML en zal dus nooit een erg hoog niveau bereiken. Toch doet het haar goed, ze gaat op haar tempo vooruit. Ze is bezig met wat ze graag doet en haar zelfverzekerdheid is al sterk vooruit gegaan. Edith zorgt ervoor dat leren lezen en schrijven leuk is. Om onze dochter iedere week weer met plezier en trots terug te zien komen doet niet alleen haar goed, maar ons ook!

Tevens verzorgt Edith duidelijke rapportages voor ons (en het PGB) en onderhoudt ze nauw contact met de school waardoor ze meer op een lijn kunnen werken aan het leerproces. We zijn dus blij met haar en zullen haar zeker aanraden bij anderen."

Mevr. B.

 

"Onze dochter, nu 12 jaar, is dyslectisch en heeft weinig concentratie. Omdat er op school weinig tijd of aandacht voor haar was hebben wij op advies van de school Edith ingeschakeld. Bij het eerste gesprek was er direct een klik tussen Edith en onze dochter en die is niet meer weggegaan. Ze ging elke twee weken naar Edith en kreeg voor de andere week dat ze niet kwam, huiswerk mee. De gedrevenheid en het plezier waarmee ze de opdrachten maakte was voor ons een verademing. Ze kreeg zin in het leren en wilde meer. Thuis werd er druk geoefend met spelletjes en het hele gezin zat om de tafel met de meegebrachte spellen van Edith. Het zelfvertrouwen dat onze dochter heeft gekregen in al die maanden is verbluffend te noemen. Haar spelling ging met stappen vooruit en ook als ze andere vragen had wat betreft schoolwerk kon ze bij Edith in dat uur terecht. Onze dochter is voor nu klaar bij Edith en gaat volgend jaar naar de HAVO. Daar heeft ze hard voor gewerkt, maar dit is toch ook echt te danken aan Edith. We hebben haar al bedankt met een bloemstukje maar ook hier zeggen wij dank je Edith voor het omhoog tillen van onze dochter."

Mevr. V.

Copyright Edith van Enck 2018 | Privacyverklaring